กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์:
ความร่วมมือระหว่างสมาคมนักเขียนฯ เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเเละเผยเเพร่วรรณกรรมไทยให้กระจายสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมสัมพันธ์