แวดวงวรรณกรรม

ความเคลื่อนไหวแวดวงวรรณกรรมไทย

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเเละเผยเเพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการวรรณกรรมไทยให้กระจายสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารแวดวงวรรณกรรม