ตลาดวรรณกรรม

ตลาดวรรณกรรม:
หนังสือออกใหม่และพรีออเดอร์

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยขอเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเเละเผยเเพร่วรรณกรรมไทยให้กระจายสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น

หนังสือน่าสนใจ