รางวัลซีไรต์


S.E.A. Write Award:

Thailand

 


พ.ศ. 2522

ลูกอีสาน

ผู้แต่ง คำพูน บุญทวี

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2522


พ.ศ. 2523

เพียงความเคลื่อนไหว

ผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2523


พ.ศ. 2524

ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง

ผู้แต่ง อัศศิริ ธรรมโชติ

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2524


พ.ศ. 2525

คำพิพากษา

ผู้แต่ง ชาติ กอบจิตติ

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2525


พ.ศ. 2526

นาฏกรรมบนลานกว้าง

ผู้แต่ง คมทวน คันธนู

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2526


พ.ศ. 2527

ซอยเดียวกัน

ผู้แต่ง วาณิช จรุงกิจอนันต์

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2527


พ.ศ. 2528

ปูนปิดทอง

ผู้แต่ง กฤษณา อโศกสิน

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2528


พ.ศ. 2529

ปณิธานกวี

ผู้แต่ง อังคาร กัลยาณพงศ์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2529


พ.ศ. 2530

ก่อกองทราย

ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ธัญญา

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2530


พ.ศ. 2531

ตลิ่งสูงซุงหนัก

ผู้แต่ง นิคม รายยวา

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2531


พ.ศ. 2532

ใบไม้ที่หายไป

ผู้แต่ง จิระนันท์ พิตรปรีชา

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2532


พ.ศ. 2533

อัญมณีแห่งชีวิต

ผู้แต่ง อัญชลี วิวัธนชัย

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2533


พ.ศ. 2534

เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

ผู้แต่ง มาลา คำจันทร์

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2534


พ.ศ. 2535

มือนั้นสีขาว

ผู้แต่ง ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2535


พ.ศ. 2536

ครอบครัวกลางถนน

ผู้แต่ง ศิลา โคมฉาย

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2536


พ.ศ. 2537

เวลา

ผู้แต่ง ชาติ กอบจิตติ

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2537


พ.ศ. 2538

ม้าก้านกล้วย

ผู้แต่ง ไพวรินทร์ ขาวงาม

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2538


พ.ศ. 2539

แผ่นดินอื่น

ผู้แต่ง กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2539


พ.ศ. 2540

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

ผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2540


พ.ศ. 2541

ในเวลา

ผู้แต่ง แรคำ ประโดยคำ

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2541


พ.ศ. 2542

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

ผู้แต่ง วินทร์ เลียววาริณ

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2542


พ.ศ. 2543

อมตะ

ผู้แต่ง วิมล ไทรนิ่มนวล

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2543


พ.ศ. 2544

บ้านเก่า

ผู้แต่ง โชคชัย บัณฑิต

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2544


พ.ศ. 2545

ความน่าจะเป็น

ผู้แต่ง ปราบดา หยุ่น

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2545


พ.ศ. 2546

ช่างสำราญ

ผู้แต่ง เดือนวาด พิมวนา

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2546


พ.ศ. 2547

แม่น้ำรำลึก

ผู้แต่ง เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2547


พ.ศ. 2548

เจ้าหงิญ

ผู้แต่ง บินหลา สันกาลาคีรี

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2548


พ.ศ. 2549

ความสุขของกะทิ

ผู้แต่ง งามพรรณ เวชชาชีวะ

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2549


พ.ศ. 2550

โลกในดวงตาข้าพเจ้า

ผู้แต่ง มนตรี ศรียงค์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2550


พ.ศ. 2551

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

ผู้แต่ง วัชระ สัจจะสารสิน

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2551


พ.ศ. 2552

ลับแล,แก่งคอย

ผู้แต่ง อุทิศ เหมะมูล

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2552


พ.ศ. 2553

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

ผู้แต่ง ซะการีย์ยา อมตยา

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2553


พ.ศ. 2554

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

ผู้แต่ง จเด็จ กำจรเดช

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2554


พ.ศ. 2555

คนแคระ

ผู้แต่ง วิภาส ศรีทอง

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2555


พ.ศ. 2556

หัวใจห้องที่ห้า

ผู้แต่ง อังคาร จันทาทิพย์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2556


พ.ศ. 2557

อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

ผู้แต่ง แดนอรัญ แสงทอง

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2557


พ.ศ. 2558

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

ผู้แต่ง วีรพร นิติประภา

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2558


พ.ศ. 2559

นครคนนอก

ผู้แต่ง พลัง เพียงพิรุฬห์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2559


พ.ศ. 2560

สิงโตนอกคอก

ผู้แต่ง จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2560


พ.ศ. 2561

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ผู้แต่ง วีรพร นิติประภา

หนังสือซีไรต์ ประเภท นวนิยาย พ.ศ. 2561


พ.ศ. 2562

ระหว่างทางกลับบ้าน

ผู้แต่ง อังคาร จันทาทิพย์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2562


พ.ศ. 2563

คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ

ผู้แต่ง จเด็จ กำจรเดช

หนังสือซีไรต์ ประเภท รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2563


พ.ศ. 2564

 

 

เดฟั่น

ผู้แต่ง ศิริวร แก้วกาญจน์

หนังสือซีไรต์ประเภทนิยาย พ.ศ.2564


พ.ศ. 2565

 

จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้

ผู้แต่ง ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

หนังสือซีไรต์ ประเภท กวีนิพนธ์ พ.ศ. 2565