การจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2563-2564 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ม.ค. 2565 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เรียนสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2563-2564 และ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ม.ค. 2565 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยเข้าโปรแกรม Zoom ตามวันเวลาที่กำหนดได้ที่ https://zoom.us/j/99683162589?pwd=WlQwYmNJV2xDN1hhaWxJZFlpUkc3dz09

Meeting ID: 996 8316 2589

Passcode: 414579

โดยมีกำหนดการดังนี้

1.มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2563-2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2.การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

 14.00 น. วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วาระที่ 3 รายงานผลงานในรอบปี 2564 / นายทะเบียน และสมาชิกสัมพันธ์

วาระที่ 4 รายงานการเงินและรับรองงบดุล ประจำปี 2564

และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *