ส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานการเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย โดยความยาวของเรื่องจะต้องไม่ต่ำกว่า 80 และไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 (ไม่มีภาพประกอบ) รูปแบบตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์  (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากพบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว 
 • กรณีที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกา กรุณาแจ้งในแบบฟอร์มการสมัคร
 • ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
 • การจัดพิมพ์หนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมจากบรรณาธิการก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด ระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 ผลงาน
 • หากส่งผลงานผ่านอีเมล กรุณาส่งเป็นไฟล์ .doc/.docx  และ .pdf
 • คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • วิธีส่งผลงาน 
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงานได้ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *