โครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” (Writer Zeed 4 )

โครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม”

(Writer Zeed 4 ) Online Version

โดยนางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ในความสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนนักเขียนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ โดยมีกติกา ดังนี้

๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน
เป็นนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน ความยาวประมาณ ๖๐-๑๐๐ หน้ากระดาษ เอ สี่ ขนาดตัวพิมพ์ ๑๖ พ็อยท์ ไม่กำหนดหัวข้อ

๒.คุณสมบัติของงานและผู้เขียน
๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย
๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ท่านอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ (ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารใด ๆ และออนไลน์)หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามลงออนไลน์ หรือตีพิมพ์
๒.๔ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
๒.๕ ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ ๑ เรื่อง
๒.๖ การตัดสินของโครงการฯถือเป็นเด็ดขาด

๓.เกณฑ์การส่ง
๓.๑ พิมพ์หน้าเดียว ส่ง ๑ ชุด
๓.๒ โครงการฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน
๓.๓ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
๓.๔ ส่งโดยตรงที่ชมัยภร บางคมบาง ๑๑ ซอยนักกีฬาแหลมทอง ๔ แยก ๑-๒ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม.๑๐๒๕๐ โทร.๐๘๙ ๙๘๗๙๙๘๐ ทางไปรษณีย์ โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.รางวัล
๔.๑.รอบแรก นวนิยายที่ได้รับคัดเลือก ๓ เรื่อง จะได้รับการเผยแพร่(เป็นบางส่วน)ลงในเพจ Writer Zeed โดยมีค่าตอบแทนชิ้นละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ รอบสุดท้าย นวนิยายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ทำอีบุ๊ก และมีค่าลิขสิทธ์เพิ่มเติมอีก ๒๐,๐๐๐ บาท

๕.กำหนดเวลา
ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ-ผลงานทุกเรื่องที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียน ดังนั้น ผู้เขียนจึงยังมีสิทธิ์พิมพ์รวมเล่ม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *