“รวมเรื่องสั้น” ๗ เล่ม เข้ารอบคัดเลือก (Shortlist) รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑. Divine being ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ ของจิดานันท์ …

ประกาศรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังค …

จากวรรณคดีศึกษา ถึงอาวุโสรังสรรค์ กับ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิภา กงกะนันทน์

ฟังนักวิชาการบอกเล่าเส้นทางการอ่าน-การเขียน ประสบการณ์แ …

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2562 – 2564

10 สิงหาคม 2566​ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและคณะกร …

ส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ …

โรงเรียนนักเขียน

” คิด-เขียน-ขาย สไตล์มืออาชีพ”(โรงเรียนนักเขียนรุ่นที่ ๕๒)

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ …