พิธีมอบรางวัลบรรณาธร ครั้งที่ 1

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภั …