“ทำไมต้องนักเขียนหญิง”?
ไขความจริงบนบาดแผล สะท้อนอีกมุมของ “สังคม”

งานฉลองครบรอบ 60 ปี “ประพันธ์สาส์น-PRAPHANSARN 60th Ann …