คิด/เขียน/ขายนวนิยายสไตล์มืออาชีพ(2)

คิด/เขียน/ขายนวนิยายสไตล์มืออาชีพเปิดอบรมครั้งที่ 2 ตาม …

โรงเรียนนักเขียน

” คิด-เขียน-ขาย สไตล์มืออาชีพ”(โรงเรียนนักเขียนรุ่นที่ ๕๒)

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ …