“รวมเรื่องสั้น” ๗ เล่ม เข้ารอบคัดเลือก (Shortlist) รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑. Divine being ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ ของจิดานันท์ …

ประกาศรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังค …

ส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

กติกา และ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ …

โครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” (Writer Zeed 4 )

โครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” (Writer Zeed 4 ) O …