การจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2563-2564 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ม.ค. 2565 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เรียนสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เรื่องเปลี่ยนแปลง …

ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-แคนาดา จัดทำหนังสือสัมพันธภาพ Amity เสวนาวรรณกรรมไทย

           นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒ …

ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุน โครงการ “ของขวัญหนังสือ”

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุน โครงกา …