การจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2563-2564 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ม.ค. 2565 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เรียนสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เรื่องเปลี่ยนแปลง …

“ตุลาคม…รฦก ในสายลมของการเปลี่ยนแปลง”

เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “ตุลาคม…รฦก ในสายลมของ …

ยินดีกับ”วศิน วรรณพฤกษ์“ รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2564 ชีวิตที่ยืนหยัดกับคำว่า ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

เวบไซต์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีก …

ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์”

กติกาการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในว …

ประกาศผลแล้ว! เรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี “เรื่องสั้นของฉัน”

ประกาศผลแล้ว “โครงการประกวดครั้งประวัติศาสตร์ของแวดวงวร …