“รวมเรื่องสั้น” ๗ เล่ม เข้ารอบคัดเลือก (Shortlist) รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑. Divine being ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ ของจิดานันท์ …

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2562 – 2564

10 สิงหาคม 2566​ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและคณะกร …

ซีไรต์

เสน่ห์ของความคิด การสร้างสรรค์ ภาษา และฉันทลักษณ์ในกวีนิพนธ์ “ระหว่างทางกลับบ้าน”  

เสน่ห์ของความคิด การสร้างสรรค์ ภาษา และฉันทลักษณ์ในกวีน …

ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นรอบแรก(LONGLIST) รางวัลซีไรต์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

              คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕ …

พิธีมอบรางวัลบรรณาธร ครั้งที่ 1

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภั …

การจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2563-2564 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ม.ค. 2565 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เรียนสมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เรื่องเปลี่ยนแปลง …

“ตุลาคม…รฦก ในสายลมของการเปลี่ยนแปลง”

เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา “ตุลาคม…รฦก ในสายลมของ …

ยินดีกับ”วศิน วรรณพฤกษ์“ รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2564 ชีวิตที่ยืนหยัดกับคำว่า ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

เวบไซต์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความยินดีก …

ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์”

กติกาการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในว …