ยินดีต้อนรับสู่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

สกุล บุณยทัต


นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน


พิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียน


ส.บุญเสนอ มอบมรดกที่สำคัญไว้ให้กับนักเขียน คือ บ้านพร้อมที่ดิน 153 ตารางวาของลุงเสาว์และป้าศรีสุดา ซึ่งเป็นสมบัติทางกายที่ยิ่งใหญ่ของคนที่มีอาชีพนักเขียน ได้สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบจากหยาดเหงื่อแรงงานจากการสร้างสรรค์วรรณกรรม นอกจากเป็นสมบัติทางกายที่ส.บุญเสนอเสียสละให้แล้ว ยังนับเป็นสมบัติทางใจอันสูงส่ง ใจที่รักการเป็นนักเขียน ใจที่รักนักเขียนรุ่นหลัง ๆ ด้วยรักและผูกพันจึงยกสมบัติแห่งชีวิตจิตวิญญาณอันสำคัญยิ่งนี้ เสียสละมอบให้เป็นสมบัติของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นี่คือคุณูปการอันสูงค่ายิ่งที่เสาว์ บุญเสนอได้มอบให้


กิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย






ประกาศผล “บรรณาธร” รอบที่ 6

เนื่องในวาระที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2564 สมาคมฯ จึงดำริให้จัดทำนิตยสาร   “บรรณาธร” ซึ่งเป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายสองเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสมาคม ให้ความรู้เกี่ยวกับนักเขียนไทยและต่างประเทศ

หนังสือสัมพันธภาพ Amity วรรณกรรมไทย – แคนาดา ในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและแคนาดา 
หนังสือสัมพันธภาพ Amity แบ่งออกเป็น ๒ เล่ม ได้แก่ เล่มวรรณกรรมไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเล่มวรรณกรรมแคนาดา ที่แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งจัดทำทั้งในแบบรูปเล่มและ E-Book โดยวรรณกรรมไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย เรื่องสั้นจากอนุสรณ์ ติปยานนท์ มาลา คำจันทร์ พิมใจ จูกลิ่น (เดือนวาด พิมวนา) จำลอง ฝั่งชลจิตร และวานิช จรุงกิจอนันต์

วรรณกรรมแคนาดาที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย เรื่องสั้นจาก คิม ทุย ดาร์เรล เจ. แมคคลาวด์ ไมเคิล ออนดาต์เจ กาย แวนเดอร์เฮกจ์ และเจน เออร์คาร์ต
อ่านต่อฉบับแปลภาษาไทยที่ https://online.pubhtml5.com/hivt/wbrw/
อ่านต่อฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ https://online.pubhtml5.com/hivt/cqpc/

ข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงวรรณกรรม