ยินดีต้อนรับสู่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ้านนักเขียน


ส.บุญเสนอ มอบมรดกที่สำคัญไว้ให้กับนักเขียน คือ บ้านพร้อมที่ดิน 153 ตารางวาของลุงเสาว์และป้าศรีสุดา ซึ่งเป็นสมบัติทางกายที่ยิ่งใหญ่ของคนที่มีอาชีพนักเขียน ได้สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบจากหยาดเหงื่อแรงงานจากการสร้างสรรค์วรรณกรรม นอกจากเป็นสมบัติทางกายที่ส.บุญเสนอเสียสละให้แล้ว ยังนับเป็นสมบัติทางใจอันสูงส่ง ใจที่รักการเป็นนักเขียน ใจที่รักนักเขียนรุ่นหลัง ๆ ด้วยรักและผูกพันจึงยกสมบัติแห่งชีวิตจิตวิญญาณอันสำคัญยิ่งนี้ เสียสละมอบให้เป็นสมบัติของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นี่คือคุณูปการอันสูงค่ายิ่งที่เสาว์ บุญเสนอได้มอบให้


กิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

ประกาศผล "บรรณาธร" รอบที่ 1

เนื่องในวาระที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2564 สมาคมฯ จึงดำริให้จัดทำนิตยสาร   “บรรณาธร” ซึ่งเป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายสองเดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของสมาคม ให้ความรู้เกี่ยวกับนักเขียนไทยและต่างประเทศ


ข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงวรรณกรรม